SR acid 98% (Dạng bột)

Sodium butyrate≥ 98%

20kg/ bao