Kingphos 5000

Phytase 5000U/g

25kg/ bao

 

 

Danh mục: Từ khóa: