Kingphos 10000

Phytase 10000U/g

25kg/ bao

 

 

 

Danh mục: Từ khóa: