HCLO (Thuốc khử trùng)

  • Axit hypochlorous có tác dụng oxy hóa và khử trùng bằng clo mạnh,Phân tử Hypochlorite (HCLO) là một thành phần được tạo ra bởi bạch cầu trung tính trong các tế bào bạch cầu của cơ thể con người.
  • Là một thành phần của cơ thể con người, do đó HCLO có tính axit nhẹ không gây hại cho cơ thể con người và vì khả năng khử trùng nhanh và hiệu quả của nó.Là một chất khử trùng mới, an toàn, hiệu quả, phổ rộng, không tồn dư trong môi trường.
  • Độ ăn mòn thấp, đặc tính hóa lý ổn định.Nó không có tác động tiêu cực đến sức khỏe động vật và môi trường, vì vậy nó có nhiều ứng dụng trong thực phẩm, y tế, chăn nuôi gia súc và gia cầm.
  • Thành phần diệt khuẩn của nó chủ yếu là CLO hữu hiệu.
  • Tác dụng diệt khuẩn của HCLO cao hơn nhiều so với hypochlorite khoảng 80 – 100 lần.